Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się
Twoje dane

Kontakt

Producenci

Szukaj Producenta:

Regulamin

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem stylskor.marketon.pl jest własnością firmy Wcisło. Daje możliwość dokonywania zakupów poprzez internet.

2. Sklep prowadzi działalność handlową tylko na terytorium Polski.

3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto.

4. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze.

5. Sklep wystawia rachunki i przesyła je wraz z zamówionym towarem o ile Zamawiający złożył taką dyspozycję w formularzu zamówienia.

6. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

7. Firma Wcisło zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia. Firma Wcisło zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

8. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Klient posiada prawo wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

10. Koszty przesyłki:
- Pocztą Polską wynoszą do 15,00 zł brutto

11. Zamówienia mogą dotyczyć tylko towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

12. Zamówienia można składać na adres elektroniczny Sklepu przez 24 godziny na dobę.

13. Wysyłka towaru - Pocztą - przy zamówieniu płatnym przy odbiorze następuje w terminie do 14 dni roboczych po dniu złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

14. Sklep przed dokonaniem wysyłki może dokonać potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczą, faksową lub elektroniczną.

15. Zamawiający kwituje odbiór przesyłki i może w obecności osoby doręczającej dokonać sprawdzenia jej zawartości.

16.
a) Reklamacje z tytułu uszkodzenia zamówionego towaru lub z tytułu niezgodności stanu z fakturą będą rozpatrywane przez sklep pod warunkiem zgłoszenia reklamacji osobie doręczającej przesyłkę w chwili wydania tej przesyłki.
b) Na okoliczność stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, o których mowa w pkt.a) osoba doręczająca sporządza odpowiedni protokół reklamacyjny, który podpisuje razem z Zamawiającym.

17. Rozliczenie należności za zamówienie następuje gotówką za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej w chwili dostarczenia towaru

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

19. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z działalności sklepu jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.